Новини от компанията

  • „Трейс Рисорсиз“ ЕООД за учебната 2013/2014 г. осигурява 4 стипендии за брезнишки студенти, които изучават минни специалности повече

  • Набирането на документи продължава и през месец август за всички, които имат желание да придобият диплома за средно образование повече

  • В Брезник се проведе информационна среща за популяризиране на възможностите за обучение и успешна кариера в минното дело повече

  • От месец септември в град Брезник стартира обучение по две минни специалности повече

  • ТРЕЙС РИСОРСИЗ ЕООД, Проект Брезник, вече има и facebook страница повече

  • Положително решение по ОВОС за проект Брезник повече