Инициативи

  • Широка популярност и успех на конкурса за мартеници в гр. Брезник повече

  • “Трейс Рисорсиз“ ЕООД организира конкурс "Най-оригинална мартеница и мартенски сувенир" повече

  • Представяне на социално-икономическата оценка на проект „Брезник“ повече