Свободни позиции

 • Общи работници и работници-поддръжка

  За дейността си в гр. Брезник "Трейс Рисорсиз" ЕООД търси да назначи:

  - трима общи работници (на 8-часова редовна смяна) и
  - четирима работници-поддръжка, подземни (на12-часова дневна и нощна смяна).

  Задълженията на сервизните работници включват, но не се ограничават до:
  - Управление на система за отвеждане на вода;
  - Поддръжка на съоръжения за пречистване на води;
  - Поддръжка на съоръженията за отвеждане на повърхностни води (канавки и водостоци);
  - Поддръжка на съоръжения за отвеждане на повърхностни и дренажни води;
  - Поддръжка на водоотливна, водоснабдителна и вентилационна системи.

  Начин на кандидатстване: 

  Подаване на автобиография в Информационния център на компанията в гр. Брезник или на мейл адрес: info_breznik@thrace-resources.com.

  Срок за кандидатстване: до 25.10.2017 г. 

  Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю. 

  Данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „Трейс Рисорсиз” ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

Задай Въпрос

Всички полета са задължителни
Неправилно. Опитайте отново
Въведете двете думи: Въведете чутото: