Набираме оферти за частичен ремонт на довеждащия път до ядкохранилището

Във връзка с дейността си „Трейс Рисорсиз“ ЕООД набира оферти за:

Частичен ремонт на довеждащ път до сградата на Ядкохранилище 1, намираща се в ПИ 06286.502.15, гр. Брезник

За повече информация можете да се запознаете с Техническото задание (изискванията) за възлагане извършването на услуги: TehnicheskoZadanie-pat-hranilishte.pdf  

Ако имате технически въпроси, моля, отправяте ги към нас в писмен вид. В заданието са посочени лице и координати за контакт по процедурата.

Краен срок за получаване на офертите: 16:00 часа на 10.05.2017 г.