Набираме оферти за изграждане на временен паркинг

Във връзка с дейността си „Трейс Рисорсиз“ ЕООД набира оферти за изпълнение на обект:

Изграждане на временен паркинг, намираща се в ПИ 06286.502.6, гр. Брезник

За повече информация можете да се запознаете с Техническото задание (изискванията) за възлагане извършването на услуги: TehnicheskoZadanie-parking.pdf  

Ако имате технически въпроси, моля, отправяте ги към нас в писмен вид. В заданието са посочени лице и координати за контакт по процедурата.

Краен срок за получаване на офертите: 16:00 часа на 18.09.2017 г.

Подписите в документа са заличени, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.