Набираме оферти за идейни разработки за разделяне на битови от технологични води в ядкохранилището

Във връзка с дейността си „Трейс Рисорсиз“ ЕООД набира оферти за извършване на ремонтна услуга за:

Изготвяне на две идейни проектни разработки за разделяне на битовите от технологичните води на Ядкохранилище №1 в два варианта на заустване, изготвяне на ТИО със съпоставка между двата варианта и работен проект

За повече информация можете да се запознаете с Техническото задание  (изискванията) за възлагане изготвянето на проект и ТИО: TehnocheskoZadanie-vodi-hranilishte.pdf 

Ако имате технически въпроси, моля, задавайте ги задължително в писмен вид. В заданието са посочени лице и координати за контакт по процедурата.

Краен срок за получаване на офертите: 15:30 часа на 09.05.2017 г.