Стартира офертно проучване за "Диамантено ядково сондиране с дължинa на сондажите над 400 метра към геолого-проучвателни работи (ГПР) на територията на находище „Милин Камък“, гр. Брезник

Фирма „Трейс Рисорсиз“ ЕООД прави офертно проучване за "Диамантено ядково сондиране с дължинa на сондажите над 400 метра към геолого-проучвателни работи (ГПР) на територията на находище „Милин Камък“, гр. Брезник".

При проявен интерес, можете да получите задание и допълнителна информация като се обърнете към Радко Петришки, специалист „Доставки“, Тел.: 0878873702, e-mail: rpetrishki(at)thrace-resources.com.

Краен срок за получаване на офертите: 17:00 часа на 21.09.2017 год.