Доставка на един брой Комбиниран багер 4х4, челен товарач

Фирма „Трейс Рисорсиз“ ЕООД прави офертно проучване за доставка на един брой  комбиниран багер 4х4, челен товарач.

При проявен интерес, можете да получите задание и допълнителна информация като се обърнете към Радко Петришки, специалист „Доставки“, Тел.: 0878873702, e-mail: rpetrishki@thrace-resources.com.

Краен срок за получаване на офертите: 17:00 часа на 13.10.2017 год