Обяви

  • Доставка на един брой Комбиниран багер 4х4, челен товарач повече

  • Набираме оферти за изграждане на временен паркинг повече

  • Стартира офертно проучване за "Диамантено ядково сондиране с дължинa на сондажите над 400 метра към геолого-проучвателни работи (ГПР) на територията на находище „Милин Камък“, гр. Брезник повече

  • Набираме оферти за частичен ремонт на довеждащия път до ядкохранилището повече

  • Набираме оферти за идейни разработки за разделяне на битови от технологични води в ядкохранилището повече

  • Стартира офертно проучване за „Изпълнение на земни работи за направа и рекултивацията на сондажни площадки и канави с мултифункционален багер“. повече