Нови работни места в Брезник: Двама общи работници и четирима сервизни работници

За дейността си в гр. Брезник "Трейс Рисорсиз" ЕООД търси да назначи:

- двама общи работници (на 8-часова дневна смяна) и
- четирима сервизни работници (на12-часова дневна и нощна смяна).

Задълженията на сервизните работници включват:
- Управление на система за отвеждане на вода;
- Поддръжка на съоръжения за пречистване на води;
- Поддръжка на съоръженията за отвеждане на повърхностни води (канавки и водостоци);
- Поддръжка на съоръжения за отвеждане на повърхностни и дренажни води;
- Поддръжка на водоотливна, водоснабдителна и вентилационна системи.

Начин на кандидатстване: 

Подаване на автобиография в Информационния център на компанията в гр. Брезник или на мейл адрес: info_breznik@thrace-resources.com.

Срок за кандидатстване: до 15.03.2017 г. 

Само кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю. 

Данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „Трейс Рисорсиз” ЕООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.